ผู้เข้าชมเว็บไซต์
Nov - 2014
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ร่วมกิจกรรม วันปิยมหาราช ที่อำเภอนครชัยศรี  
- 28 ต.ค. 2557
...อ่านต่อประชุมประชาคมตำบลห้วยพลูในการจัดซื้อที่ดินกรณีพิเศษ เฉพาะแห่ง เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ห้วยพลู
- 5 ก.ย. 2557
...อ่านต่อโครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เรื่องการจัดการประชุมประชาคมตามแนวทางของ คสช.
- 5 ก.ย. 2557
...อ่านต่อ
อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศสอบราคาซื้อที่ดิน   16 ต.ค. 2557   อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   13 ต.ค. 2557   อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ   3 มี.ค. 2557   อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง   30 ม.ค. 2557   อ่านต่อ
การยื่นชำระภาษี ประจำปี 2556   10 ม.ค. 2556   อ่านต่อ
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2555   15 ธ.ค. 2554    อ่านต่อ
การยื่นแบบชำระภาษีป้าย ปี 2555   15 ธ.ค. 2554    อ่านต่อ
การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2555   15 ธ.ค. 2554    อ่านต่อ